Строеж на гнезда и брачни игри при червеновратият гмурец (Podiceps gisegena) бяха регистрирани в поддържан резерват „Персински блата“ през април тази година. Видът е изключително рядък и малоброен гнездящ вид в България. Числеността му се оценява на не повече от 80 двойки. Към момента популацията му е концентрирана основно във влажни зони покрай река Дунав – блатата на остров Персин, защитена местност „Калимок-Бръшлен“ и езерото Сребърна. В миналото е гнездял и на други места като Бургаското езеро, както и в Алдомировското блато, но в последните години всички известни сигурни гнездовища са в Северна България. Намирането му на други места в подходящи местообитания езера, блата, рибарници в относително напреднал стадий на сукцесия и силно обрасли с водна повърхност с хигрофилна и хидрофитна растителност не е изключено. Потърсете го при посещения на влажни зони. Може би ще успеете да откриете първото гнездо в Южна България от години насам.

Свилен Чешмеджиев