Атлас на птиците в България 2021 – 2025

Координация и екип

© Юлиян Попов

Изготвянето на Атлас на птиците II се координира от следния екип:

Стойчо Стойчев,
Георги Попгеоргиев,
Михаил Илиев,
Волен Аркумарев,
Петър Шурулинков,
Ирина Матеева,
Йордан Христов,
Виктор Василев,
Димитър Плачийски,
Владимир Младенов,
Свилен Чешмеджиев,
Николай Петков,
Светослав Спасов,
Ивайло Ангелов,
Владимир Добрев,
Добромир Добрев,
Димитър Демерджиев,
Петър Янков,

Администратор на базата данни:
Георги Попгеоргиев,

Модератори на базата данни:
Владимир Добрев
Владимир Младенов
Волен Аркумарев
Димитър Плачийски
Добромир Добрев
Михаил Илиев
Свилен Чешмеджиев

Списък с контакти на експерти по области и за конкретни видове може да намерите тук. Те могат да ви окажат помощ и да ви предоставят съвети за картирането на птиците в конкретните региони, да ви консултират относно методите за проучване, биологията на видовете и регионалните особености.