Атлас на птиците в България 2021 – 2025

Помощни материали

© Светослав Митков

Методика за картиране на гнездящи птици за целите на Атлас на птиците II

Граници на 10x10 km UTM квадрати за отваряне в Google Earth

Граници на 1x1 km UTM квадрати за отваряне в Google Earth