Биволска чапла с малки, © Любомир Профиров

Екип от доброволци на БДЗП – Георги Герджиков, Йордан Василев и Любомир Профиров, доказаха нов, гнездящ за страната ни вид птица – биволска чапла (Bubulcus ibis).

Две птици от вида са наблюдавани още в края на април в смесена чаплова колония близо до Пловдив, а през май са наблюдавани да носят гнездови материал и да мътят. Миналата седмица екипът установи, че двойките са две и в гнездата им има съответно по едно и три излюпени малки.

Това е първото категорично доказателство за гнездене на вида в България. Няколко опита за гнездене са регистрирани с различна степен на достоверност, но гнездо с малки досега не е установявано. На 12 май 2011 в смесената колония от чапли в ЗМ „Пода“ бяха установени 4 птици, кацащи с гнездови материал (За Птиците бр.1,2011).

Биволската чапла се храни с насекоми, дребни гризачи, земноводни и влечуги. Обитава разнообразни влажни зони, пасища и ливади в близост до тях. Гнезди по дървета, често в колонии на други видове чапли. Снася между 4 и 5 яйца, като има едно поколение годишно през периода април – юни. У нас досега са регистрирани общо 36 наблюдения, като най-много са тези в Бургаските влажни зони. В Южна Европа видът е постоянен, а страната ни може да бъде наблюдаван през пролетта и лятото.

Георги Герджиков, Йордан Василев и Любомир Профиров