Помогнете ни да открием царя на совите

Помогнете ни да открием царя на совите

Снимка: © Г. Герджиков Активната работа по Атласа на гнездящите видове започва още през февруари с картиране на най-едрата сова в България, бухалът. Макар да е голям е почти колкото орел, поради скрития му, нощен начин на живот, той често остава незабелязан и е...
Потвърдено е гнезденето на нов вид птица за България

Потвърдено е гнезденето на нов вид птица за България

Биволска чапла с малки, © Любомир Профиров Екип от доброволци на БДЗП – Георги Герджиков, Йордан Василев и Любомир Профиров, доказаха нов, гнездящ за страната ни вид птица – биволска чапла (Bubulcus ibis). Две птици от вида са наблюдавани още в края на април в...
Ново находище на червена чинка

Ново находище на червена чинка

© Николай Колев Червената чинка (Caprodacus erythrinus) е една от най-слабо познатите наши птици. Тя е и един от малкото видове от европейската орнитофауна, които зимуват в далечна Индия. Открита е в България едва през седемдесетте години на миналия век, което...
Започна размножителния сезон на червеновратите гмурци по река Дунав

Започна размножителния сезон на червеновратите гмурци по река Дунав

Строеж на гнезда и брачни игри при червеновратият гмурец (Podiceps gisegena) бяха регистрирани в поддържан резерват „Персински блата“ през април тази година. Видът е изключително рядък и малоброен гнездящ вид в България. Числеността му се оценява на не повече от 80...
Все повече черни щъркели загнездват в Добруджа

Все повече черни щъркели загнездват в Добруджа

В началото на 2021 г. в един от най-сухите райони в България – Добруджа, бяха открити две гнезда на черен щъркел (Ciconia nigra). Това е значителна крачка за подобряване на познанията за разпространението на вида в тази част от страната. Едното от находищата е...
Хралупари гнездят в земни стени

Хралупари гнездят в земни стени

Поне три двойки гълъби хралупари бяха наблюдавани да демонстрират гнездово поведение по недостъпни върхове на земни пирамиди в община Мелник. Районът попада в Натура 2000 зона „Мелнишки пирамиди“.  Тук земните пирамиди достигат на височина до към 40-50 метра. Птиците...