Атлас на гнездящите птици

Вижте какво знаем за разпространението на птиците в България през размножителния период.

В

Воден дърдавец

Воден дърдавец

(Rallus aquaticus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 1000-1800 дв. Особености на разпространението Разпръснато в равнинните части на цялата страна в зависимост от наличието на влажни зони с водолюбива растителност. по-групирано...

повече информация
Въртошийка

Въртошийка

(Jynx torquilla)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 5000-8000 дв. Особености на разпространението С петнисто разпространение из цялата страна без средно високите и високите части на планините и районите с преобладаващи...

повече информация
Врабчова кукумявка

Врабчова кукумявка

(Glaucidium passerinum)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 30-120 дв. Особености на разпространението С петнисто и разпръснато разпространение, по-плътно във високите части на Рила и Централна Стара планина, с по-отдалечени...

повече информация
Воден кос

Воден кос

(Cinclus cinclus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 8 000-10 000 дв. Особености на разпространението С петнисто разпространение, обхващащо изцяло по-високите части на повечето планини и частично по-ниските от тях (Странджа,...

повече информация
Водна бъбрица

Водна бъбрица

(Anthus spinoletta)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 18 000-25 000 дв. Особености на разпространението С петнисто разпространение, обхващащо по-цялостно най-високите части на Рила, Пирин, Стара планина и Витоша, и...

повече информация