Атлас на гнездящите птици

Вижте какво знаем за разпространението на птиците в България през размножителния период.

И

Испанско каменарче

Испанско каменарче

(Oenanthe hispanica)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2000 – 4000 дв. Особености на разпространението С петнисто и разпръснато разпространение в цялата страна, но основно в Южна България. Най-компактно в Източните Родопи,...

повече информация
Испанско врабче

Испанско врабче

(Passer hispaniolensis)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 200 000-500 000 дв. Особености на разпространението С петнисто и разпръснато разпространение в равнинните и нископланинските части на цялата страна, по-плътно в...

повече информация
Имелов дрозд

Имелов дрозд

(Turdus viscivorus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 80 000–120 000 дв. Особености на разпространението С петнисто разпространение, обхващащо изцяло планинската част на страната, включително по-ниските планини. С разположени в...

повече информация
Източно орфеево коприварче

Източно орфеево коприварче

(Sylvia crassirostris)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 400-600 дв. Особености на разпространението С петнисто и по-плътно разпространение в долините на реките Струма и Места и прилежащите им райони (особено Южен Пирин и...

повече информация
Източен планински певец

Източен планински певец

(Phylloscopus orientalis)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 5000-7000 дв. Особености на разпространението С петнисто и разпръснато разпространение, обхващащо по-плътно Източните Родопи и отделни райони от долините на реките...

повече информация
Индийско шаварче

Индийско шаварче

(Acrocephalus agricola)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 82-153 двойки (2007: 50-80 дв.) Особености на разпространението Със силно ограничено разпространение, основно в Дуранкулашкото и Шабленското езеро (с Шабленската...

повече информация