(Pelecanus crispus)  Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Потенциално застрашен   Размер на популацията: 2020: 60-90  двойки (2007: 14-128 дв.)   Особености на разпространението Колониален, с традиционно находище в ез. Сребърна, известно от втората...

повече информация