Атлас на гнездящите птици

Вижте какво знаем за разпространението на птиците в България през размножителния период.

Н

Ням лебед

Ням лебед

(Cygnus olor)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 102-184 двойки (2007: 15-35 дв.) Особености на разпространението С разпръснати и отчасти групирани находища, особено по Черноморското крайбрежие между нос Емине и Маслен...

повече информация
Нощна чапла

Нощна чапла

(Nycticorax nycticorax)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен   Размер на популацията: 2020: 601-1403двойки (2007: 1800–2500 дв.)   Особености на разпространението В самостоятелни или смесени колонии, групирани или разпръснати главно покрай р....

повече информация