(Pelecanus onocrotalus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен   Размер на популацията: 2020: 0-9  двойки (2007: 0–2 дв.)   Особености на разпространението Рядък и малоброен гнездящ вид. Няколко двойки гнездят през отделни години в ез. Сребърна...

повече информация