(Strix uralensis)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 20-60 дв. Особености на разпространението Концентриран в буковия пояс на Централна Стара планина и съседните части на Същинска Средна гора. Установяване е и в Западна Стара...

повече информация