(Mareca penelope)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 0 дв. Особености на разпространението Изолирани находища през гнездовия сезон по река Дунав, в Мандренското езеро, по поречията на реките Марица и Искър. Всички наблюдения...

повече информация