Атлас на гнездящите птици

Вижте какво знаем за разпространението на птиците в България през размножителния период.

Х

Хвойнов дрозд

Хвойнов дрозд

(Turdus pilaris)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 0-5 дв. Особености на разпространението Изключително рядък, вероятно нередовно гнездящ вид.  Сигурно гнездене е установено само веднъж  в България. На 14–21.06.1993 г. в района...

повече информация
Хралупар

Хралупар

(Columba oenas)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 150-350 дв. Особености на разпространението Петнисто разпространен в планиниски и полупланински райони със стари гори – Странджа, Стара планина, Рила, Пирин, Западните Родопи....

повече информация