(Aquila heliaca)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Уязвим Размер на популацията: 2020: 29-32 двойки (2007: 30–35 дв.) Особености на разпространението Основната част от популацията съсредоточена в Югоизточна България – Сакар, Сливенско, най-южните части на...

повече информация