(Anas acuta)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2020: 0-5 двойки (2007: 0-5 дв.) Особености на разпространението Отделни изолирани находища по Черноморското крайбрежие (Атанасовско езеро), покрай р.Дунав (до Видин), до Рабишкото...

повече информация