(Carduelis carduelis)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 400 000-600 000 дв. Особености на разпространението Повсеместно на територията на цялата страна, предимно в равнинните, хълмисти и нископланински райони, по-рядко в...

повече информация