(Luscinia megarhynchos)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 200 000 – 500 000 дв. Особености на разпространението Разпространен повсеместно на територията на цялата страна без средно високите и високите части на планините от...

повече информация