Атлас на гнездящите птици

Вижте какво знаем за разпространението на птиците в България през размножителния период.

Я

Ястребогушо коприварче

Ястребогушо коприварче

(Sylvia nisoria)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 4000- 10 000 дв. Особености на разпространението С петнисто и разпръснато разпространение на територията на цялата страна, по-плътно по Черноморското крайбрежие, Източните...

повече информация
Ястребов орел

Ястребов орел

(Aquila fasciata) Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 0–2 дв. Особености на разпространението През последните 10 години липсват данни за заети гнездови територии в страната. Регистрирани са отделни наблюдения на скитащи птици по...

повече информация
Яребица

Яребица

(Perdix perdix)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 10000-25000 дв. Особености на разпространението С повсеместно разпространение в равнинните части и в някои по-високи котловини и планински полета (в зависимост от наличието на...

повече информация