Атлас на гнездящите птици

Вижте какво знаем за разпространението на птиците в България през размножителния период.

А

Авлига

Авлига

(Oriolus oriolus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 80 000-150 000 дв. Особености на разпространението Разпространен на цялата територия на страната с изключение на по-високите части на планините (от пояса на смесените гори...

повече информация
Алпийски бързолет

Алпийски бързолет

(Tachymarptis melba)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен Размер на популацията: 2500-7000 дв. Особености на разпространението С петнисто и по-рядко разпръснато разпространение, ограничено в скалисти райони – Искърския пролом, Предбалкана, Централна и...

повече информация