Атлас на гнездящите птици в България

Трънковче

(Cercotrichas galactotes)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 0-3 дв.

Особености на разпространението

Известни са отделни изолирани  находища, предимно в Източна България и по Черноморското крайбрежие, На 17 и 18.07.1990 г. наскоро напуснало гнездото малко е наблюдавано до скалист нос край Приморско. През юли 1994 г. двойка храни малки в курорта Албена. Възрастен екз. видян на 01.08.1996 г. южно от Созопол. През лятото на 1999 г. двойка е наблюдавана до с. Изгрев, Варненско. На 06.04.2001 г. между селата Гергевец и Камен, Сливенско, в подходящ за гнездене биотоп е наблюдаван 1 екз. Липсват данни за сигурно гнездене през последните 10 години

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в сухолюбиви храсталаци по открити хълмисти места, включително до морския бряг.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани