Атлас на гнездящите птици

М

Малък корморан

Малък корморан

(Microcarbo pygmaeus) (Phalacrocorax pygmeus)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен   Размер на популацията: 2020: 240- 945  двойки (2007: 350–500 дв.)   Особености на разпространението Колониален гнездящ вид, установен само в 11 колонии....

повече информация
Малка бяла чапла

Малка бяла чапла

(Egretta garzetta)Категория на застрашеност (IUCN, 2020) - Незастрашен   Размер на популацията: 2020: 319-1019 двойки (2007: 1400–2000 дв.)   Особености на разпространението Гнезди по Дунавските острови и в различен тип влажни зони – езера, блата, рибарници...

повече информация